ANBI

Algemene gegevens

Evangelische Gemeente De Brug Nieuwkoop
Nieuwveenseweg 15
2421 LA Nieuwkoop
0172 570932 (alleen op zondagmorgen)
info@debrugnieuwkoop.nl
RSIN-nummer: 818843524


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Evangelische Gemeente de Brug is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op de website ANBI.nl kunt u alle publicatiegegevens vinden: https://anbi.nl/publicatieverplichting/evangelische-gemeente-de-brug/