Over ons

Echt betrokken

Als Evangelische Gemeente de Brug stellen we God centraal in ons leven, maar staan we ook midden in de wereld. Geloven in God betekent niet alleen geraakt zijn door Zijn liefde, maar deze ook willen doorgeven aan de wereld. Daarom willen we echt betrokken zijn bij de wereld, de regio, onze naasten en bij elkaar.

Leven met Jezus als voorbeeld

Zo ver zijn we nog niet, maar het is een weg die we willen gaan. We streven ernaar dat het niet bij woorden blijft, maar dat we Gods liefde echt zichtbaar zullen maken. Daarom willen we leven met Jezus als voorbeeld. We accepteren elkaar zoals we zijn en bouwen elkaar op. We staan voor elkaar klaar, steunen elkaar, zijn trouw aan elkaar en helpen elkaar. Het gaat namelijk niet om ons, maar om de ander.

We willen niet langer leven voor onszelf, maar voor Gods eer. Dat betekent dat we offers moeten brengen; in tijd, aandacht, geld en energie. We willen meewerken aan de opbouw van Gods koninkrijk, en inzetbaar zijn voor Hem.

Dit maken we concreet in onze visie, welke samen is te vatten in vijf punten:

  1. We willen God alle eer geven
  2. We leren mensen binnen de gemeente te groeien naar het voorbeeld van Jezus
  3. We helpen elkaar geestelijk en praktisch
  4. We stimuleren mensen om de gaven die ze van God hebben gekregen te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken
  5. We trekken erop uit om mensen volgeling van Jezus te maken

Evangelische Gemeente de Brug wordt geleid door een team van vijf oudsten, bestaande uit:

  • Barry Ooms
  • Quint Bonvie
  • Gerard Offerman
  • Berthold de Jong
  • Dick de Boer

Naast het oudstenteam zijn er diverse andere teams actief. Elk gemeentelid krijgt de kans zijn of haar gaven en talenten in te zetten op het gebied van kinder- of jeugdwerk, evangelisatie, zending, praktisch beheer, financiën, en nog veel meer.