Wie zijn we?

Wie zijn we"Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend."
Openbaring 3:8


“Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast.”
Je
saja 54:2


(Twee teksten uit de bijbel, die tijdens het prille begin en de voortgang van de gemeente van groot belang zijn geweest.)


Leden van evangelische gemeente de Brug stellen God centraal in hun leven maar ze staan ook midden in de wereld. Want geloven is niet vaag, niet zweverig en niet ouderwets. Geloven in God betekent geraakt zijn door zijn liefde en die liefde willen doorgeven aan deze wereld. Heel concreet en heel praktisch.


Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  Matth 25: 34-40


Uit bovenstaande bijbeltekst  is een motto ontstaan, waar we de komende tijd actief mee bezig willen zijn. Open hiervoor het pdf-bestand onder aan de pagina voor een bijzondere uitleg.


Stukje geschiedenis:
Op 5 september 1983 starten zeven mensen uit Nieuwkoop voor het eerst met een gezamenlijke zondagse bijeenkomst. Er is lang getwijfeld of er naast bestaande kerken in Nieuwkoop een nieuwe denominatie zou moeten ontstaan. Na vele gesprekken en het besluit van 7 personen om zich te laten dopen, werd dan toch de eerste bijeenkomst gehouden. Op die zondag zijn er 8 volwassenen en zeven kinderen in de dienst en op 4 oktober zijn er 24 personen aanwezig. Gaandeweg maakt onzekerheid en twijfel plaats voor bevestiging en wordt steeds duidelijker dat de gemeente er mag zijn.


De diverse bijeenkomsten vinden zowel op zondag als doordeweeks plaats in ontmoetingscentrum ’t Kruispunt aan de Kennedylaan 33 (de huidige plaatst van de Heemtuin). Na enkele omzwervingen op diverse locaties krijgt de Evangelische gemeente in 1997 haar eigen gebouw  aan de Achterweg te Nieuwkoop. Ook de naam verandert in: evangelische gemeente de Brug. Na 14 jaar “zwervend” bestaan, staat de evangelische gemeente de Brug nu definitief op de kaart; als kerk worden we steeds meer geaccepteerd als onderdeel van de samenleving en als één van de kerken van Nieuwkoop en omgeving. Er ontstaat een goede relatie met andere kerken en we worden onderdeel van de Gemeenschap van Kerken te Nieuwkoop.


Inmiddels is ook dit gebouw te klein geworden en heeft de gemeente Nieuwkoop plannen met de grond. Ons gebouw moet wijken voor een nieuw te bouwen woonwijk. Omdat er op dat moment nog geen nieuw gebouw is, maken we voor onze zondagse diensten gebruik van het  Ashram College aan de Lindelaan. Voor de activiteiten doordeweeks maken we gebruik van het voormalig  politiebureau. In 2011 is het eindelijk zover: aan de Nieuwveenseweg  15 mogen we een nieuw gebouw neerzetten. Op 19 november wordt de eerste paal geslagen. Een vol jaar later, op 24 november 2012, wordt de Brug officieel in gebruik genomen.


Iedere zondag ontmoeten ± 250 volwassenen en kinderen elkaar in de zondagse dienst. Ook zijn er door de weeks diverse bijeenkomsten. Meer dan 100 kinderen en jongeren hebben hun eigen, op leeftijd afgestemde, bijeenkomsten. Gemeenteleden van alle leeftijden ontmoeten elkaar in huiskringen, en met regelmaat wordt er een ouderenmiddag georganiseerd met een activiteit en een maaltijd. Ook wort er ieder jaar een Alpha Cursus georganiseerd die belangstellenden kennis laat maken met het christelijk geloof.
Evangelische gemeente  de Brug  heeft een regionale functie; er komen mensen uit Nieuwkoop, Ter Aar, Woerdense Verlaat, Aarlanderveen, Noorden, de Hoef, Waddinxveen, Boskoop, Bodegraven en Alphen aan den Rijn.

Bijlage: