Teams binnen het kinderwerk

De opzet van het kinderwerk draait om het sleutelwoord samen. Mensen die in de gemeente aan de slag gaan, zijn christenen met hun eigen unieke gaven en talenten. De uitdaging binnen het programma is om iedereen die een hart voor kinderen heeft, op de juiste plek binnen het kinderwerk te laten functioneren. Daar waar de passie van iemand ligt en waar die persoon zijn gaven en vaardigheden kan gebruiken, is de meeste kans op welslagen aanwezig. Als mensen op een dergelijk manier met elkaar aan de slag gaan, zijn zij effectief bezig en kunnen zij een positieve houding bewaren. Wanneer mensen op de verkeerde plek gezet zijn, wegen hun verantwoordelijkheden zwaar en verdwijnt het plezier in werk. Het wordt dan moeilijk om met enthousiasme het kinderwerk vol te houden. Het Promiseland concept is op een dergelijk manier ontwikkeld dat kinderen veel leren en beleven en de kinderwerker op zijn eigen plek creatief aan de slag kan gaan. Promiseland gaat dus uit van teamwerk. Het is geen ‘one-(wo)manshow’. Iedereen draagt zijn steentje bij en samen zetten we een programma neer waarin kinderen ervaren dat God diegene is die ze in hun dagelijks leven het meest nodig hebben.

Binnen het kinderwerk werken wij met de volgende teams:Promiseland

-       Coördinatie team;
-       Registratie team;
-       Spelinloop team;
-       Zang/Muziek team;
-       Drama/Verhaal team;
-       Geluid team;
-       Kleine groepen team;
-       Schatgraaf team;
-       Schatjes team;
-       LieveHeersbeestjes team;
-       Administratie team.

Coördinatie team

De coördinator is het aanspreekpunt van een kinderdienst. De coördinator zorgt dat het programma goed verloopt en praat het programma tevens aan elkaar.

Registratie team

Je zult vast denken waarom is een registratieteam nodig? Wij denken dat dit nodig is vanwege verschillende redenen. Het is belangrijk dat kinderen warmte en liefde voelen, een warm welkom zal hiertoe bijdragen. Bovendien is het belangrijk om te registeren hoeveel kinderen het programma bezoeken. De medewerker van het registratieteam is een eerste aanspreekpunt voor gastkinderen en hun ouders.

Spelinloop team

Bij de spelinloop kunnen de kinderen lekker rondlopen, spelen en praten met andere kinderen en bezig zijn met activiteiten die met het kwartaal thema te maken hebben. De inloop geeft het kind het gevoel dat het welkom is, lol mag maken en het is een warming-up voor de rest van het programma. Er wordt door dit team gekozen welke activiteiten er aangeboden worden, de kinderen kunnen zelf beslissen wat ze willen doen. Sommige spelen of activiteiten komen wekelijks terug, anderen zijn eenmalig. De activiteiten sluiten daar waar mogelijk aan bij het programma. Iemand vanuit dit team aanwezig tijdens de spelinloop. Deze persoon stelt kinderen op hun gemak.

Zang/Muziek team

De medewerkers van het zang en muziek team vinden het geweldig om de kinderen te mogen leiden in lofprijs en aanbidding. Wij willen de kinderen graag een flitsende tijd van muziek geven. Het Zang/Muziek team bestaat uit muzikanten, zangleiders en zangers.

Drama/Verhaal team

Wij willen de kinderen graag een eigentijds progamma aanbieden wat naast de serieuze elementen ook een dosis humor bevat. De kinderen van verschillende leeftijdsgroepen zullen het een feest mogen vinden om twee maal per maand naar een bijdrage van het drama/verhaal team te kijken. De medewerkers van het drama/verhaal team hebben de gave om d.m.v. toneel, mime, poppenkast of een andere werkwijze de kinderen te onderwijzen. Bovendien geeft de geboden stof voldoende gespreksstof en zet de kinderen, ieder op zijn of haar niveau, aan het denken.

Geluid team

Wanneer er gezongen wordt en wanneer er drama is, is er ook geluid nodig. Daarvoor is het geluid team. Dit team zorgt ervoor dat er elke Promiseland week geluid is voor de zang/muziek en voor het drama stuk, maar dit team zorgt ook voor de beamer.

Kleine groepen team

Een kleine groep  is een groepje kinderen die regelmatig bij elkaar komt om samen te groeien in hun vriendschap met God. Ze bespreken een Bijbelgedeelte, ondersteunen elkaar en houden elkaar verantwoordelijk. De groepstijden zijn niet gericht op diepgaande Bijbelstudie, maar op het gehoorzamen en toepassen van de Bijbel in je dagelijkse leven. Een Bijbels voorbeeld van een kleine groep is Jezus met de 12 discipelen. In een kleine groep help je elkaar om te groeien in gehoorzaamheid aan God. In je eentje haak je immers sneller af! De groepsleden ondersteunen elkaar en houden elkaar verantwoordelijk. In een grote groep gaat dat moeilijker. Je kunt niet allemaal aan het woord komen. Je deelt je vragen en problemen ook niet graag in een grote groep. Ook is het moeilijk relaties op te bouwen in de grote groep. Een kleine groep leider begeleidt een kleine groep.

Schatgraaf team

Het Schatgraaf team zorgt voor diepgang van hetgeen wat de week ervoor geleerd is. Zo is er bij het Schatgraven de gelegenheid om dieper op het verhaal van de week ervoor in te gaan. Er kan over worden nagepraat en er kan een verwerking over worden gegeven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een knutselwerkje. Het Schatgraven gebeurt in kleine groepen.

Schatjes team

Dit team zorgt voor de kinderen van drie jaar tot en met groep één. Deze kinderen nemen nog niet deel aan het Promiseland programma. Voor hen is er een eigen programma, met een eigen spelinloop, verhalen op het niveau van de kinderen en een eigen verwerking. Het Schatjes team zorgt voor dit programma.

LieveHeersbeestje team

Voor de allerkleinste is er elke zondag een hele dienst oppas. De LieveHeersbeestjes volgen geen programma, ze kunnen dus de gehele dienst spelen en gekoesterd worden.

Administratie team

Het administratie team is voornamelijk achter de schermen actief. Dit team regelt dat er kopieën worden gemaakt, dat de ouderbrief wordt verzonden, dat het rooster wordt gemaakt, dat de website bij wordt gehouden en dat er met regelmaat wat in het maandblad wordt geschreven.

Wil je meer informatie over een van de teams of lijkt het je leuk om een taak te vervullen binnen het kinderwerk? Neem hier dan contact over op met één van de leden van het kernteam: Marlotte van Capelleveen, Iris de Meij, Karin Koster, Eunice Zandvliet, Marleen de Boer.