Oudsten

Evangelische Gemeente de Brug wordt geleid door een team van vijf oudsten.

  • Andr√© de Meij
  • Barry Ooms
  • Berthold de Jong
  • Gerard Offerman
  • Quint Bonvie

Naast het oudstenteam zijn er diverse andere teams actief. Bijvoorbeeld op het gebied van kinder en jeugdwerk, evangelisatie, zending, diakonie, zondagsdiensten en praktisch beheer.