Onze visie

Onze visie


Leden van evangelische gemeente de Brug stellen God centraal in hun leven maar ze staan ook midden in de wereld. Want geloven is niet vaag, niet zweverig en niet ouderwets. Geloven in God betekent geraakt zijn door zijn liefde en die liefde willen doorgeven aan deze wereld. Heel concreet en heel praktisch.


De missie van de evangelische gemeente de Brug is in 5 punten samen te vatten:


1.We willen God alle eer geven. 


2.We leren mensen binnen de gemeente te groeien naar het voorbeeld van Christus.


3.We helpen elkaar geestelijk en praktisch.


4.We stimuleren mensen om van God ontvangen talenten en geestelijke gaven te ontdekken, te ontwikkelen en gebruiken - zowel binnen als buiten de gemeente. 


5.We trekken erop uit om mensen volgeling van Jezus te maken.