Kinderwerk

kinderwerkKinderen nemen een belangrijke plaats in binnen de Evangelische Gemeente De Brug. Het kinderwerk van onze gemeente is volop in beweging, en heel veel gemeenteleden leveren een bijdrage.

Met het kinderwerk hebben wij één hoofddoel:

De kinderen over God leren en hen op weg helpen God persoonlijk te leren kennen.

Wij willen de kinderen graag een dienst aanbieden wat is afgestemd op hun leefwereld, hun beleving, waar ze zich veilig voelen, waar ze kunnen leren over God en bovenal waar ze ‘fun’ hebben. De Bijbel willen we op een creatieve manier onderwijzen.

Er zijn diverse kindergroepen.
De allerkleinsten worden in een eigen ruimte verzorgd en gekoesterd.
De peuters en kleuters zingen samen en krijgen een Bijbelverhaal en werkje op hun eigen niveau aangeboden. Er is natuurlijk ook heel veel tijd om lekker te spelen.

promiselandVoor de kinderdiensten van de oudste drie groepen maken we gebruik van het programma van Promiseland. Een uitdagend en interactief podiumprogramma is de basis van de ochtenden. In een kleine groep denken de kinderen op creatieve wijze na over wat ze geleerd hebben.
Verder is er tijd om samen te kletsen en allerlei spelletjes te doen, van tafelvoetbal tot twister.

Ook zijn er zondagen dat de kinderen naar hun eigen groep gaan, die ochtend is er ruimte voor doorpraten over wat is geleerd. We noemen dat Schatgraven. Ook is er dan gelegenheid tot het maken van een leuke knutsel of het spelen van een gezamenlijk spel.

De ouders ontvangen twee maal per maand een nieuwsbrief. Zo kan er thuis door gepraat worden over datgene wat er tijdens de kinderdienst is besproken.

Voor vragen over het kinderwerk is het altijd mogelijk contact op te nemen met één van de leden van het kernteam: Marlotte van Capelleveen, Iris de Meij, Karin Koster, Eunice Zandvliet, Marleen de Boer.