Gespreksgroepen

Gespreksgroepen

Als gemeente vinden we het belangrijk om elkaar ook in kleine groepjes te ontmoeten. Dat is de plek waar vriendschappen ontstaan, ervaringen worden uitgewisseld, steun en troost wordt gegeven, gebed en Bijbelstudie wordt gedaan en ook veel wordt gelachen . Een keer per 6weken is er een verdiepingsavond gevolgd door 2 gespreksgroepsavonden. Op de verdiepingsavond wordt er onderwijs gegeven over een onderwerp. Twee weken later wordtdit onderwerp besproken in de gespreksgroepen. Dit kan je ook eventueel op de tweede gespreksgroepsavond nog verder uitdiepen, of een ander onderwerp behandelen of deintroductiecursus volgen. De gesprekgroepen vinden op verschillende avonden in de week plaats, het is dus voor iedereen ( leden en vaste bezoekers ) mogelijk een gesprekgroep te bezoeken.
Het ziet er dan als volgt uit:
 • Verdiepingsavond
 • Twee weken later gespreksgroepsavond n.a.v. de verdiepingsavond
 • Twee weken later gespreksgroepsavond introductiecursus avond of eigen onderwerp of eigen invulling van de avond

Uitleg Introductiecursus: Zoals inmiddels gebruikelijk is, biedt de Evangelische Gemeente de Brug aan “relatief” nieuwe bezoekers en “nieuwe” leden een introductiecursus aan. Deze cursus geeft je inzicht in de structuur en visie van de gemeente de Brug en in haarstandpunten over belangrijke geloofsonderwerpen.
De onderwerpen van deze cursus zijn:
1. visie van de Brug
2. organisatie van de Brug
Hoe denken we in de Brug over:
3. relaties
4. geestelijke gaven
5. dopen
6. financiën en giften

Gespreksgroepen waar je, je voor in kunt schrijven:
O In Nieuwkoop op maandagavond
O In Nieuwkoop dinsdagavond
O In Alphen op woensdagavond
O In Mijdrecht op woensdagavond
O In Nieuwkoop woensdagavond
O In Nieuwkoop op woensdag (behandelen op de 2 de gespreksgroepsavond de introductiecursus.)
O In Nieuwkoop woensdagavond (behandelen op de 2 de gespreksgroepsavond Israël)
O In Alphen op woensdagavond
O In Nieuwkoop donderdagochtend
O Jongvolwassengroep op woensdagavond, bij de deelnemers thuis vanaf 18 – 24 jaar

Inschrijven voor een gespreksgroep kan van 20 augustus t/m 10 september 2017
Mag ook per mail naar Barry Ooms.
Mocht je later in willen stromen kan je ook contact na de dienst opnemen met Barry Ooms.
 
Visie
De visie van de gemeente zie je terug komen in de visie van de gespreksgroepen.Leden van evangelische gemeente de Brug stellen God centraal in hun leven maar ze staan ook midden in de wereld. Want geloven is niet vaag, niet zweverig en niet ouderwets.
Geloven in God betekent geraakt zijn door zijn liefde en die liefde willen doorgeven aan deze wereld. Heel concreet en heel praktisch. 
De missie van de evangelische gemeente de Brug is in 5 punten samen te vatten: 
 1. We willen God alle eer geven.
  In de gespreksgroepen doen we dit door met elkaar te zingen, God danken voor wat Hij doet in ons leven, God leren alle eer te geven, God leren eren in ons dagelijks leven. 
 2. We leren mensen binnen de gemeente te groeien naar het voorbeeld van Christus.
  Met elkaar bijbel lezen, onderwerpen uit de bijbel te bespreken, hoe leefde Jezus en wat zie ik ervan terug in mijn eigen leven? Hoe ga ik daarmee om. 
 3. We helpen elkaar geestelijk en praktisch.
  Een gespreksgroep is de plaats waar je met elkaar dingen kunt delen, waar steun en troost wordt gegeven. Maar waar ook verteld wordt waar je b.v. voor geestelijke steun in de gemeente terecht kunt of voor praktische hulp etc. 
 4. We stimuleren mensen om van God ontvangen talenten en geestelijke gaven te ontdekken, te ontwikkelen en gebruiken - zowel binnen als buiten de gemeente. In de gespreksgroepen kan je je gaven en talenten leren ontdekken, met elkaar bespreken en te oefenen. 
 5. We trekken erop uit om mensen volgeling van Jezus te maken.
  In de gespreksgroepen wordt je aangemoedigd om je in je dagelijks leven als christen te leven, het voor te leven en het uit te dragen naar andere mensen toe.