Aanbiddingsteam

Het aanbiddingsteam heeft als doel gemeenteleden en bezoekers tijdens de 

onderlinge samenkomsten, door middel van samenzang en muziek, te helpen 

God te eren en te aanbidden.

 

Met mooie muziek en liederen willen wij God de eer geven, en getuigen 

dat Jezus voor ons centraal staat en de heilige Geest uitnodigen om Zijn 

werk in en door ons heen te doen

 

Wij geloven dat God geëerd wordt met een leven van aanbidding. Zang en 

muziek zijn slechts één van de vormen van aanbidding, maar wel een goede 

manier om God tijdens een samenkomst te ontmoeten. Wij geloven ook dat 

God jou wil ontmoeten door de teksten die worden gezongen. Hij wil op 

die momenten troosten, bemoedigen en genezen.

 

Arn Jan Verhaaf (teamleider aanbidding)