Aanbiddingsteam

Het aanbiddingsteam heeft als doel gemeenteleden en bezoekers tijdens de onderlinge samenkomsten, door middel van samenzang en muziek, te helpen God te eren en te aanbidden.

Met mooie muziek en liederen willen wij God de eer geven, en getuigen dat Jezus voor ons centraal staat en de heilige Geest uitnodigen om Zijn werk in en door ons heen te doen

Wij geloven dat God geëerd wordt met een leven van aanbidding. Zang en muziek zijn slechts één van de vormen van aanbidding, maar wel een goede manier om God tijdens een samenkomst te ontmoeten. Wij geloven ook dat God jou wil ontmoeten door de teksten die worden gezongen. Hij wil op die momenten troosten, bemoedigen en genezen.